Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2711.JPG
Po přednášce byla kromě volné diskuse i příležitost nahlédnout do staré pamětní knihy farnosti
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“
Oznámení
Výuka náboženství

Býšť - pátek 13:00 na faře

Sezemice - pátek 13:00 na faře