Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Oslavy 200 let kamenného kostela sv. Jiří v Býšti
Fotogalerie
Petr Borský
01.09.2011 15:08:02

Oslavy, které se v mnoha ohledech připravovaly dlouho dopředu, započaly nenápadně a v tichosti již středeční mší svatou, které se účastnil jako obvykle jen malý kroužek farníků. Po mši následovala otcem Martinem vedená improvizovaná prosebná bohoslužba spojená s adorací svátostného Krista.

Veřejné zahájení oslav proběhlo na obecním úřadě, kde otec Martin představil pozoruhodnou pamětní publikaci o historii farnosti, doplněnou uměleckohistorickým popisem chrámu z pera kunsthistorika Bohdana Šedy a ozdobenou působivými fotografiemi jak soudobými, jejichž autorem je vydavatel publikace Štěpán Bartoš, tak i několika historickými. Příjemnými tóny známých barokních skladeb osvěžili atmosféru dusného letního podvečera houslista Libor Ježek za doprovodu varhaníka Jiřího Kožnara. V další z místností obecního úřadu bylo možné shlédnout výstavu dobových fotografií, jakožto ochutnávku větší výstavy, která byla naplánovaná na nedělní odpoledne.

Středobodem oslav, které se kryly s býšťským posvícením, byla zcela pochopitelně nedělní mše svatá. Přijel ji celebrovat msgr. Josef Kajnek, světící biskup královéhradecký za koncelebrace obou našich kněží - otce Milana i otce Martina. O liturgickou hudbu se postaral pražský vokální soubor Gontrassek pod vedením Jana Bati a varhaník Marek Čihař, jenž je varhaníkem baziliky sv. Markéty v Praze - Břevnově a zastupujícím varhaníkem v katedrále sv. Víta. Při mši zazněla díla franko-vlámského renesančního skladatele Josquina Despreze. Během mše v nezvykle zaplněném kostele natáčel Český rozhlas Pardubice materiál do svého pořadu Posvícení.

Zlatým hřebem oslav se stal velký podvečerní koncert, na který přijely účinkovat dva známé sbory z našeho kraje - pardubický VUS a chrudimský Salvátor - spolu se sólisty a instrumentalisty pardubické konzervatoře, všichni pod vedením sbormistra a dirigenta Tomáše Židka. Osobně soudím, že kdo si nechal tuto příležitost utéci, udělal velikou chybu. Hudba, kterou zde účinkující s obrovským nadšením a bravurní jistotou předvedli, spolu s bezprostřední atmosférou celé akce, poskytla hluboký zážitek penězi nezaplatitelný (zvláště, když vstup byl zcela zdarma) a lze se obávat, že podobné akce se v naší obci v blízké době nejspíš nedočkáme.

Dovolím si podělit se o dva osobní pocity, které si z celých oslav odnáším. Jak už to tak bývá, jeden je špatný, druhý dobrý. Tedy alespoň víceméně dobrý, a jím začnu. Naše farnost je přes veškerou svoji vyprahlost a oslabenost stále ještě schopná uspořádat velikou a krásnou oslavu, která může potěšit a oslovit i ostatní občany našich obcí. I když, pravda, s vypětím všech sil a za cenu stěží přiměřenou. Schopnost připravit a poskytnout na jedné straně však musí být komplementárně vyvážená schopností přijmout a ocenit na straně druhé. A právě tato druhá strana je mi zdrojem onoho špatného pocitu, který si z letošních oslav odnáším. Již z pohledu do obecenstva na představení knížky se dal vyčíst nepatrný zájem o kořeny obce u většiny našich obyvatel, vždyť jich přišlo jen pár. Ani početní síla posluchačstva nedělního koncertu příliš neukazuje na kulturní vyspělost dnešního obyvatelstva naší obce, vždyť velká část účastníků přijela z okolních farností.

Je však možné, že problém není v nedostatku kulturnosti nebo zájmu o historii. Zdá se totiž, že mnohé lidi odpuzuje vše, co je spojeno s kostelem a s církví. To dozajista souvisí s neblahým dědictvím minulého režimu a s jeho promyšlenou agresivní lživou proticírkevní a protináboženskou propagandou. Než však povzdechneme, že tak to je a nejde s tím nic dělat, zamysleme se každý sám nad sebou a nad svým svědectvím víry. Je totiž možné, že při bližším ohledání zjistíme, že toho pro vylepšení vztahu lidí k Církvi a k Bohu můžeme udělat víc než děláme. Kéž nám k tomu dopomáhá sám Všemohoucí Bůh.

img2705.jpg
Otec Martin mezi vlajkami se chystá představit pamětní publikaci
IMG_2707.JPG
Hudebníci zpestřují zahájení oslav
IMG_2708.enh.JPG
Otec Martin s publikací, na jejímž vzniku nese lví podíl
IMG_2711.JPG
Po přednášce byla kromě volné diskuse i příležitost nahlédnout do staré pamětní knihy farnosti
IMG_2712.JPG
...a malé občerstvení
IMG_2715.JPG
zdá se, že chutnalo
IMG_2716.JPG
IMG_2720.JPG
Sub tuum praesidium...
IMG_2719.JPG
...refugimus
IMG_2721.JPG
Mše sv. začne co nevidět
IMG_2723.JPG
Už zní první tóny
IMG_2726.JPG
Mše sv. začíná slavnostním vstupem
IMG_2727.JPG
IMG_2728.JPG
IMG_2729.JPG
IMG_2730.JPG
IMG_2731.JPG
Otec Milan vítá otce biskupa Josefa
IMG_2734.JPG
IMG_2735.JPG
IMG_2738.JPG
Kyrie eleison
IMG_2739.JPG
Z kůru se nese slavnostní zpěv gloria
IMG_2740.JPG
Modleme se
IMG_2742.JPG
1. čtení se ujal 1. náměstek hejtmana pardubického kraje Roman Línek
IMG_2744.JPG
Slyšeli jsme slovo Boží
IMG_2746.JPG
Po Tobě žízní duše má, Bože, můj Bože
IMG_2749.JPG
2. čtení
IMG_2753.JPG
Otec biskup naslouchá evangeliu
IMG_2754.JPG
Homilie
IMG_2756.JPG
IMG_2759.JPG
IMG_2760.JPG
IMG_2762.JPG
Děti přinášejí dary
IMG_2766.JPG
Sbírka
IMG_2767.JPG
Sbírka
IMG_2772.JPG
Preface
IMG_2774.JPG
Český rozhlas nahrává zpvěv sanctus
IMG_2779.JPG
Eucharistická modlitba
IMG_2780.JPG
Eucharistická modlitba
IMG_2781.JPG
Skrze Něho a s Ním a v Něm...
IMG_2785.JPG
Poděkování a květiny na závěr
IMG_2788.JPG
Poděkování a květiny na závěr
IMG_2790.JPG
Poděkování a květiny na závěr
IMG_2796.JPG
Také otec biskup si odveze knížku o historii farnosti
IMG_2798.JPG
Závěrečné požehnání
IMG_2799.JPG
IMG_2805.JPG
Mohutná dohra
IMG_2809.JPG
Ještě rozhovor s hlavním strůjcem oslav
IMG_2810.JPG
Před koncertem byla možnost zakoupit knížku
IMG_2811.JPG
Otec Martin nastupuje k promluvě na zahájení koncertu
IMG_2813.JPG
Ani zde nemůže chybět pamětihodná publikace
IMG_2814.enh.JPG
IMG_2815.JPG
A již chrámový prostor plní vznosné tóny fugovaného moteta Laudetur Jesus Christus od B.M.Černohorského
IMG_2817.JPG
Dirigent Tomáš Židek dokázal o každé skladbě poutavě pohovořit
IMG_2818.JPG
Krátké mariánské rozjímání před Magnificat od Šimona Brixiho
IMG_2821.enh.JPG
Magnificat anima mea Dominum

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu