Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2780.JPG
Eucharistická modlitba
Prožíváme...
Postní dobu
„Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti“