Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2788.JPG
Poděkování a květiny na závěr
Prožíváme...
Postní dobu
„Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti“