Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2815.JPG
A již chrámový prostor plní vznosné tóny fugovaného moteta Laudetur Jesus Christus od B.M.Černohorského
Prožíváme...
Postní dobu
„Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti“