Historie varhan

Historii nástroje bohužel není možné z dnes dostupných zdrojů plně dohledat. Jisté je, že současné varhany nejsou prvním nástrojem, který byl v sezemickém kostele vystavěn. Nejstarší zmínkou o varhanách vůbec je patrně zápis o jejich opravě z roku 1749, o kterém se dozvídáme z pamětní knihy farnosti. To se ale jednalo o opravu jednoho z předchůdců současného nástroje.

Z dalšího záznamu v pamětní knize vyplývá, že zde v roce 1786 stavěl varhany Franz Hypolit (Rehner), Němec pocházející z Dolních Libchav (Niederlichve), a to za 480 zlatých. Více zpráv o osudu tohoto nástroje není dochováno. Podle konstrukčních a zejména výtvarných znaků je však zřejmé, že obě hlavní varhanní skříně, v nichž jsou umístěny stroje prvního manuálu a pedálu, pocházejí z králické dílny rodu Welzelů. Tato varhanářská dílna postavila počátkem devatenáctého století podobných nástrojů velmi mnoho. Pozitiv, tedy stroj ovládaný z druhého manuálu a zdobící zábradlí kůru, je výtvarně nesourodý s hlavními varhanními skříněmi. Je přirozené domnívat se, že byl součástí již dříve postaveného nástroje. Otázkou zůstává, zda pochází z varhan Rehnerových, či je dílem jiného varhanáře.

Další záznam v pamětní knize farnosti hovoří o štafírování varhan – úpravě povrchu dřevěných ploch skříní – které bylo provedeno v roce 1818. Následně v roce 1840 byla provedena další oprava, kterou dokládá i podpis hradeckého varhanáře Josef Jirušky na horním víku pozitivu.

V minulosti byl nástroj několikrát dispozičně pozměněn a původní dispozici nelze zpětně dobře určit. Z dnešního pohledu nelze všechny tyto zásahy považovat za šťastné, protože často negativním způsobem ovlivnily zvukovou kvalitu nástroje. Například v roce 1918 byly největší prospektové píšťaly odebrány v rámci rekvizice a nahrazeny zinkovými. Při některé z oprav byly zase chromatizovány krátké oktávy v manuálech i v pedálu.

Další opravy pak provedl v roce 1941 Jan Tuček, který o čtyři roky později vyměnil za nové měch a ventilátor. Pravděpodobně největší opravu provedla Opravna hudebních nástrojů z České Lípy. Ta zde působila v roce 1975 (opět i nápis ve varhanách) vyměněn byl tehdy téměř veškerý píšťalový fond. Z původních dřevěných píšťal se nedochovala žádná a z cínových rejstříků zůstaly pouze čtyři. Drobnou údržbu varhan provedl v roce 1989 varhanář Karel Synek a v roce 2008 dodal nový ventilátor Jaromír Jantač z Vlašimi.

Generální oprava nástroje byla provedena v letech 2010–2014 ve třech etapách.

© 2014 Marek Scholle