Etapy opravy varhan

I. Etapa (2010)

V této etapě byla provedena oprava positivu v zábradlí kůru (II. manuál) a to nejnutnější oprava (včetně regulace a odhlučnění) traktury, hracího stolu a vadného okožení. Celková částka činila 125000 Kč, z toho 100000 Kč, tj. 80% nákladů, bylo pokryto z grantu poskytnutého z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek v Pardubickémm kraji.

II. Etapa (2012)

V této etapě byla provedena oprava a konzervace pedálové skříně a traktury, oprava a kompletace píšťal a oprava okožení měchu. Celková částka činila 115000 Kč, z toho 90000 Kč, tj. 78% nákladů, bylo pokryto z grantu poskytnutého z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek v Pardubickémm kraji.

III. Etapa (2013–2014)

V této etapě bylo provedeno:

© 2014 Marek Scholle